Een hart voor Art Nouveau

Georganiseerd door GENT CENTRUM

  • Lokaal
  • Alleen leden


In Brussel opende het Hortamuseum onlangs enkele nieuwe ruimten. Laat dat een aanleiding zijn om eens een kijkje te nemen in deze erfgoedparel. De hoofdstad herbergt nog meer pracht en praal in art-nouveaustijl
Brussel is de bakermat van art nouveau, een kunststroming op de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw die vooral architecturale sporen heeft nagelaten. Typische voorbeelden van de bouwstijl, zoals de door brand geteisterde Innovation in de Nieuwstraat, het Volkshuis, dat tussen de Marollen en de Zavel lag, Hotel Aubecq, het Huis Wiener en Grand Bazar Anspach, zijn inmiddels verdwenen. Maar er is gelukkig ook heel veel bewaard gebleven. Vandaag zijn meer dan 250 art-nouveaugebouwen gedeeltelijk of helemaal beschermd en werden bijna duizend voorwerpen opgenomen in de Brusselse inventaris van het bouwkundig erfgoed. Om dat patrimonium in de verf te zetten, heeft de Brusselse regering 2023 uitgeroepen tot Het jaar van de art nouveau. Een hart voor Art Nouveau

04 april 2023 van 09:00u tot 17:00u

Locatie: 

Brussel

Je kan je inschrijven voor deze activiteit t.e.m. 29-03-2023

GENT CENTRUM heeft de inschrijvingen niet opengesteld. Neem contact op met Anne Mortier voor meer informatie.