Rond de gemeente: aan tafel met 5 beleidsmakers van Evergem

Georganiseerd door EVERGEM CENTRUM

  • Lokaal
  • Voor leden en niet-leden

AAN TAFEL MET VIJF BELEIDSMAKERS VAN DE GEMEENTE

Alles wat je wil vragen en weten over zaken die jou als burger aanbelangen en die ondersteund worden door het beleid.
Algemeen agendapunt: Welke toekomstverlangens hebben wij als inwoners en welke toekomstperspectieven bieden de beleidsmakers ons aan? Waar gaan we met de gemeente naartoe?
We verwelkomen je op dinsdagavond 18.10.2022 om 19.30u. in het POC, Bibliotheekstraat 1, Evergem Deze gezellige en informatieve avond staat enkel open voor leden en voor hun partners.
We stellen volgende 5 gastsprekers uit het schepencollege aan jullie voor:
➢ Joeri De Maertelaere, burgemeester, bevoegd voor communicatie, algemene veiligheid, haven en kerkfabriek.
➢ Leen Ysebaert, voorzitter van het Zorgbedrijf (thuiszorg en WZC), sociale zaken en OCMW.
➢ Josse Verdegem, bevoegd voor omgeving, milieu, ruimtelijke ordening en begraafplaatsen.
➢ Lucas Van Der Meersch, bevoegd voor energie, openbare werken, verkeersveiligheid en mobiliteit.
➢ Filip Huysman, ambtenaar burgerlijke stand, verantwoordelijke burgerzaken, land- en tuinbouw, gebouwen en logistiek, erfgoed en verbroedering.
De sprekers schuiven door van tafel naar tafel. Op die manier gaan we in gesprek met telkens 1 persoon die in een bepaald domein bevoegd is.
Inkom: 12 € per persoon, een natje en een droogje inbegrepen. Inschrijven kan tot ten laatste 13.10 bij ….. let op deze eenmalige wijziging: → Nicole De Pauw nicole.depauw@gmail.com of via 09 357 40 46. Overschrijven op rekening BE09 8538 3814 0757 van markant Evergem met vermelding van jouw meisjesnaam + mededeling: aan tafel.
Het is geenszins onze bedoeling om politiek te debatteren, wel om een levendig gesprek te voeren met geïnteresseerde en geëngageerde burgers die samenwerken aan en in een samenleving.
Tot ziens aan een van onze veelzijdige praattafels.
Jouw team van
nodigt je uit aan tafel met vijf beleidsmakers uit onze gemeenteRond de gemeente: aan tafel met 5 beleidsmakers van Evergem

18 oktober 2022 van 19:30u tot 22:00u

Spreker: Joeri De Maertelaere

Inschrijven

Sessies en gegevens
Betaling
Ontvangstbevestiging

Overzicht