Zinderend actueel: China

Georganiseerd door LEMBEKE

  • Lokaal
  • Voor leden en niet-leden

China: Eeuwenoud keizerrijk; nu economische grootmacht. Wat brengt de toekomst?

Zinderend actueel

15 oktober 2018 van 19:30u tot 22:00u

Spreker: NICO BIJNEN

Inschrijven

Sessies en gegevens
Betaling
Ontvangstbevestiging

Overzicht