Bezoek aan de abdij van Averbode

Georganiseerd door TIENEN

  • Lokaal
  • Alleen leden

Contact: Gerda Fastré

De Abdij van Averbode is een abdij van de premonstranzers, die in 1134 werd gesticht door Arnold II, graaf van Loon.
De abdij heeft een lange traditie inzake bierbrouwen, zuivelproductie en broodbakken. De abdijhoeve werd recentelijk gerenoveerd. De waardevolle conventsgebouwen zijn opgenomen als beschermd monument.
Onze gids geeft een rondleiding rond het thema “het leven in de abdij”. 
Vooraf hebben we de gelegenheid om samen van een lunch te genieten in restaurant Het Moment

Bezoek aan de abdij van Averbode

20 juni 2024 van 12:00u tot 16:00u

Inschrijven

Sessies en gegevens
Betaling
Ontvangstbevestiging

Overzicht