Deze activiteit is helaas afgelopen.

Cultuurnamiddag "Bezoek Provinciehuis" te Antwerpen

Georganiseerd door PUURS

  • Lokaal
  • Voor leden en niet-leden


Rondleiding in het provinciehuis
 
Het Antwerpse provinciehuis werd in 2019 in gebruik genomen en is compact, duurzaam , toegankelijk en één van de architecturale parels van Antwerpen. Het gebouw heeft naast een kantoorfunctie
ook een congres-centrum.
Op werkdagen kan je binnenwandelen om kunst te bekijken in de publieke ruimte. Je kan ook de nieuwe tuin rond het gebouw bezoeken.
Wij worden verwelkomd om 14u00 en krijgen eerst een uiteenzetting over de rol van de gouverneur Cathy Berx, de deputatie en het provincie-bestuur.
Aansluitend volgt de rondleiding door het gebouw waar een selectie uit de provinciale kunstcollectie te zien is in de publieke zones.
Als afsluiter wordt ons graag een drankje aangeboden in de VIP- ruimte.
Partners zijn ook welkom.
Datum : donderdag 8 februari 2024 om 14u , Koningin Elisabethlei 22 , 2018 Berchem
Vertrek op de Hondsmarkt om 13u. Graag bij inschrijving vermelden wie kan rijden of vervoer nodig heeft a.u.b. Wat de parking betreft, hebben wij toegang tot de ondergrondse parking d.m.v. QR-codes.
Deelnameprijs : leden en partners betalen 10 euro en niet leden 15 euro op rek. nr. BE87 0012 4809 8794, vervoer en parking inbegrepen
Inschrijven : uiterlijk 27 januari 2024 bij Mady Scheers,
mady.scheers@skynet.


Cultuurnamiddag "Bezoek Provinciehuis" te Antwerpen

08 februari 2024 van 13:30u tot 17:00u

Deze activiteit is helaas afgelopen.

Ontdek alle activiteiten