De Duitse wijk van Antwerpen

Georganiseerd door ANTWERPEN ACTIEF

  • Lokaal
  • Voor leden en niet-leden

Hoewel niet de grootste buitenlandse gemeenschap (dat was de Nederlandse) was de ‘Duitse kolonie‘ van Antwerpen rond 1900 beslist de meest zichtbare in het leven van Antwerpen.
Doordat deze Duitse Antwerpenaars na 1918 bijna totaal uit de stad zijn verdwenen (begrijpelijk, gezien wat ‘de Duitsers’ de voorgaande 4 jaren hadden gedaan) is ook de herinnering aan de periode dat zij in Antwerpen een gewaardeerde en vanzelfsprekende positie innamen, wat in de vergetelheid geraakt.

De Duitse wijk van Antwerpen

18 juni 2024 van 19:30u tot 22:00u

Spreker: Alex Elaut

De prijzen zijn nog niet gekend voor deze activiteit of inschrijven gebeurt zoals hierboven beschreven.