Een menswaardig levenseinde met Prof. Wim Distelmans

Georganiseerd door ZONHOVEN

  • Lokaal
  • Alleen leden

Contact: Monique Fraiponts

Prof.dr. Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Binnen het UZ Brussel is hij verantwoordelijk voor supportieve en palliatieve zorg.
Als één van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg, vocht prof. dr. Distelmans ook voor het recht op euthanasie. Hiervoor ontving hij verscheidene bekroningen, ook internationaal.
Volgens Distelmans moet wie dat wil, in bepaalde situaties en in alle vrijheid voor een waardig levenseinde kunnen kiezen. Dat is ook waar LEIF, het LevensEinde InformatieForum, opgericht door de professor, naar streeft.
Tijdens deze MARKANT-AVONDCAUSERIE REGIO i.s.m. M-HASSELT verduidelijkt hij ons dit soms beladen thema op een zeer toegankelijke wijze. Het onderwerp euthanasie wordt zo praktisch mogelijk toegelicht: wat is er al dan niet mogelijk binnen de huidige juridische context?
Wat is palliatieve sedatie? Welke verschillende wilsverklaringen kan je zelf voorafgaand opstellen?
Tot slot staat hij open voor alle vragen rond levenseinde en patiëntenrechten.
organisatie : regio markant Limburg ism markant Hasselt

Een menswaardig levenseinde met Prof. Wim Distelmans

04 december 2023 van 20:00u tot 22:00u

Spreker: Wim Distelmans

Inschrijven

Sessies en gegevens
Betaling
Ontvangstbevestiging

Overzicht