Markante GOESTING startactiviteit

Georganiseerd door TIENEN

  • Lokaal
  • Voor leden en niet-leden

Contact: Hilde Hillaert

Ontdek ons jaarprogramma van 2024 - 2025 tijdens deze startactiviteit vol GOESTING! Een gezellig samenzijn met broodjes en dranken a volonté.

Markante GOESTING startactiviteit

19 september 2024 van 18:30u tot 22:00u

Inschrijven

Sessies en gegevens
Betaling
Ontvangstbevestiging

Overzicht