Voordracht : Gender in de blender.

Georganiseerd door NAZARETH

  • Lokaal
  • Voor leden en niet-leden


Man,vrouw,cisgender,transseksueel…
 
Tussen de stereotiepe man en vrouw bevindt zich een heel spectrum van seksuele identi-teiten.
De meeste mensen hebben geslachtsorganen die overeenkomen met de M of V die op hun identiteitskaart staat, maar de genderidentiteit kan daar los van staan.
Professor urologie Piet Hoebeke ( decaan faculteit geneeskunde en gezondheidsweten-schappen UGent ) brengt, in duidelijke en verstaanbare taal, rust in de verhitte discussies en gebruikt hiervoor een pientere metafoor: de Genderblender met "schuifknoppen" die zich meestal niet 100% aan het mannelijke of vrouwelijke uiteinde bevinden.
Een glasheldere analyse van gender en seksualiteit, maar ook een warm pleidooi voor meer aanvaarding.

Voordracht : Gender in de blender.

11 maart 2024 van 20:00u tot 22:00u

Spreker: Piet Hoebeke

Inschrijven

Sessies en gegevens
Betaling
Ontvangstbevestiging

Overzicht