Deel artikel

De strijd voor een gelijkwaardige positie en vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in Vlaanderen is meer dan een eeuw oud. Er zijn grote stappen gezet, maar weinig mensen zijn op de hoogte van de weg die al is afgelegd. Omgekeerd blijft er heel wat te doen, en op sommige vlakken kan je je zelfs afvragen of we niet achteruit dreigen te gaan. Dat gaat over meer dan seksistisch gedrag van sommige mannen: het lijkt er steeds meer op dat de ongelijkheid in onze samenleving ingebakken zit.

Door middel van getuigenissen en archiefbeelden schetst Wij, vrouwen daarom de evolutie van de positie van vrouwen in onze samenleving, zowel privé als in het publieke leven. Welke foute verwachtingen, opvoeding, glazen plafonds, discriminatie, druk, vooroordelen… belemmerden vrouwen tot vandaag op vlak van opvoeding, onderwijs, huwelijk, gezin, seksualiteit, werk, politiek… ? Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Wat hebben actiegroepen, politica’s en individuele vrouwen kunnen veranderen? En hoe ervaren vrouwen al die obstakels vandaag?

Wij, vrouwen hanteert de beproefde formule van Kinderen van…: het hele historische én actuele verhaal wordt verteld door betrokken getuigen die de kijker recht aankijken. Vrouwen van alle leeftijden en standen brengen hun verhaal samen met politica’s, boegbeelden van de vrouwenbeweging en voormalige Dolle Mina’s.

Vaak pakkende, soms grappige verhalen over opgevoed worden tot huishoudster, knokken om te mogen studeren, de verovering van de mannenberoepen, seksuele taboes, en mannen die het nog altijd beter (denken te) weten. Een verrassende kijk achter de schermen van de strijd voor vrouwenrechten. Vaak verbluffend archiefmateriaal dat niet in de laatste plaats het seksisme van… onze eigen openbare omroep te kijk zet. En achttien vrouwen die je meeslepen in hun verhaal en je met diep respect achterlaten.

Wij, vrouwen: vanaf dinsdag 11 oktober om 21.20 u. op Canvas en op VRT MAX.

Meer info.