Verdonck Professional Partners

Diensten

Bruggestraat 232
Menen 8930

Contact: Jeanique Werrebrouck

Over deze zaak

MISSIE Verdonck Professional Partners staat als deskundig en onafhankelijk dienstverlener garant voor een optimale service bij het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talentvolle medewerkers. Binnen Verdonck Professional Partners bouwen wij verder op de expertise en ervaring van Verdonck Personeelsmanagement, die zich sinds 1989 als trouwe partner op de arbeidsmarkt profileert. Deze geschiedenis en knowhow vormen de basis voor de continuïteit van onze dienstverlening waarbij wij streven naar duurzame partnerships met onze klanten. Onder het motto “Amateurisme is te duur” is het onze ambitie een professionele HR-dienstverlening te leveren met een optimale toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen met als doel een maximale tevredenheid bij onze opdrachtgevers en hun medewerkers. Wij willen namelijk meer zijn dan slechts een dienstverlener: wij willen een betrouwbare partner zijn voor organisaties in zowel de profit- als non-profitsector, maar ook voor medewekers op zoek naar maximale jobtevredenheid. Dit door steeds opnieuw pro-actief mee te denken en mee te zoeken naar langetermijnoplossingen die aansluiten bij hun specifieke behoeften. Kortom, bij Verdonck Professional Partners beschouwen wij het als onze missie om vanuit onze opgebouwde ervaring en expertise als professionele HR-partner te fungeren die op basis van deskundig advies en een persoonlijke benadering mee bouwt aan het succes van organisaties en de carrière van hun medewerkers.   VISIE Bij Verdonck Professional Partners streven wij ernaar dé sparringpartner te zijn voor opdrachtgevers in de profit- en non-profitsector bij het uitbouwen van een professioneel team en het uitbouwen van een HR-beleid dat ‘the human capital’ centraal plaatst. Op basis van onze expertise, betrokkenheid en flexibele aanpak willen wij organisaties ondersteunen en adviseren bij het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talentvolle medewerkers. Dit doen we door onze opdrachtgevers professioneel te begeleiden bij het rekrutereren van sleutelfiguren binnen de organisatie, alsook door het efficiënt inzetten van screening en assessment bij aanwervingen, interne doorgroei, jobrotatie en in kader van opleidingstrajecten. Het succes van organisaties hangt in een snel evoluerend economisch landschap en een uitdagende arbeidsmarkt namelijk af van hun medewerkers. Daarom is het als organisatie van cruciaal belang om te investeren in mensen om op deze manier competitief te blijven. Bij Verdonck Professional Partners hebben wij de ambitie om niet alleen HR-diensten te leveren, maar om actief bij te dragen aan het succes van organisaties door het optimaal inzetten van hun menselijk kapitaal. Daarnaast willen wij ook voor professionals in het werkveld een betrouwbaar aanspreekpunt zijn doorheen hun professionele carrière. Wij geloven in het belang van werknemers te matchen met functies die niet alleen goed aansluiten bij hun professionele competenties, maar ook bij hun persoonlijkheid, vaardigheden en ambities. Hierbij beschouwen wij het als onze rol om verder te gaan dan enkel het ‘plaatsen’ van kandidaten. Wij willen hen begeleiden naar een functie met focus op een duurzame tewerkstelling die tot maximale jobtevredenheid leidt. Wij geloven namelijk dat tevreden en gemotiveerde medewerkers een cruciale succesfactor zijn in het succes van een organisatie. Daarom hebben we bij Verdonck Professional Partners ook oog voor het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties. WAARDEN 1. Klantgerichtheid Onze opdrachtgevers en kandidaten staan centraal: ons doel is om hun noden te begrijpen en in te spelen op hun vragen met adequate oplossingen ‘in the field’ die tot een maximale tevredenheid leiden bij alle partijen. 2. Flexibilitieit In een snel evoluerende markt is een dynamische aanpak cruciaal. Onze flexibiliteit laat ons toe om snel in te spelen op vragen van opdrachtgevers en kandidaten om hen op deze manier een optimale service te garanderen. 3. Engagement Onze betrokkenheid gaat verder dan een functionele en zakelijke relatie. Wij streven naar partnerships waarbij de noden, organisatiecultuur en ambities van onze opdrachtgevers voorop staan. Vanuit een nauw engagement fungeren wij als rechtstreeks aanspreekpunt vanuit een vertrouwensrelatie. 4. Professionaliteit Vanuit de jarenlang opgebouwde expertise en ervaring garanderen wij een professionele benadering die tegemoet komt aan de vragen van opdrachtgevers en kandidaten in een snel evoluerende arbeidsmarkt. 5. Deontologie Wij stellen een deontologische aanpak voorop, wat eerlijkheid en een transparante communicatie impliceert met respect voor de belangen van zowel opdrachtgevers als kandidaten.

Bekijk meer Markante zaken