Markant Beerse steunt OOOC 't Kruispunt

Elk jaar op het Kerstfeest wordt een goed doel voorgesteld. Dit jaar koos Markant Beerse voor OOOC 't Kruispunt in Beerse. Naar goede gewoonte hebben enkele leden prachtige bloemstukjes gemaakt. OP het Kerstfeest kan je lotjes kopen, de opbrengst wordt geschonken aan het goede doel.

OOOC 't Kruispunt is een kleine organisatie die probeert kinderen van 0-18 jaar, die om één of andere reden even niet thuis kunnen wonen, een veilige plaats te bieden en hen op alle gebied te begeleiden en de juiste zorg te zoeken die het kind nodig heeft.

Er wordt steeds samengewerkt met personen uit de onmiddellijke omgeving van het kind, om de juiste begeleiding te bieden, zodat deze kinderen na een korte periode terug naar hun vertrouwde omgeving kunnen.